Brian Dean Bollman – Calushe


Brian Dean Bollman

Calushe


Ah hoosh—
koozh
Ah hoosh
Ah hoosh—
koozh
Ah hoosh
Ah hoosh—
(eech eech eech)
wick
phidh
koozh
Ah hoosh
Ah hoosh—
phidh
Ah hoosh—
phidh
Calushe
Calushe

Ah hoosh
Ah hoosh—
pheez pheez pheez
hah-zhood

Ah hoosh—
koozh
Ah hoosh—
koozh
Ah hoosh—
wick
phidh
Ah hoosh—
Calushe
Calushe

Ah hoosh—
(wai) koozh
Ah (duz yor muhdhoor akt so old?)
Ah hoosh
Ah hoosh—
koozh (eech eech eech)
Ah hoosh—
phidh
phidh
Calushe
Calushe

Ah hoosh
Ah (nook)
Ah (nook)—
koozh (nook nook nook nook)
Ah hoosh—
pheez pheez
phidh
Calushe
Calushe
(and frayool)
Ah hoosh
Ah hoosh—
(be cuz) koozh
Ah hoosh
(the skai) koozh (iz so payool)
Ah hoosh
Ah hoosh—
pheez
phidh
phidh

return to SHAMPOO 22